0

Hrozba úbytku pracovních míst

NEW YORK – Nedávná data ukazují, že podmínky na trhu práce se ve Spojených státech ani v dalších vyspělých ekonomikách nezlepšují. Míra nezaměstnanosti v USA, v současnosti na 9,5 %, do podzimu patrně překročí 10 %. Někdy v roce 2010 by měla kulminovat na 11 % a po dlouhou dobu se držet nad 10 %. I ve většině ostatních vyspělých ekonomik bude míra nezaměstnanosti vrcholit nad 10 %.

Tato surová čísla ohledně úbytku pracovních míst jsou zlá, a přece ochablost na světových trzích práce podhodnocují . Započteme-li kupříkladu částečně zaměstnané osoby a znechucené pracující, kteří pracovní síly opustili, míra nezaměstnanosti už dosahuje 16,5 %. Měnové a fiskální stimuly ve většině zemí udělaly pro zpomalení tempa úbytku pracovních míst jen málo. V důsledku toho se dramaticky snížil celkový pracovní důchod – výsledek součinu počtu pracovních míst, odpracovaných hodin a průměrných hodinových mezd.

Mnozí zaměstnavatelé dnes navíc ve snaze rozložit bolestivé dopady recese a zpomalit propouštění žádají zaměstnance, aby přijali zkrácení pracovní doby i hodinových mezd. Společnost British Airways například své pracovníky požádala, aby celý měsíc pracovali bez výplaty. Celkový účinek recese na snižování pracovního důchodu, odpracovaných hodin i mezd je tudíž mnohem větší.

Prudký úbytek pracovních míst a pracovního důchodu má řadu negativních dopadů jak na ekonomiku, tak na finanční trhy. Zaprvé, klesající pracovní důchod znamená klesající spotřebu domácností, které už beztak krutě zasáhla rozsáhlá ztráta bohatství (v důsledku propadu cen akcií a nemovitostí) a strmý vzestup míry zadlužení. Jelikož v USA spotřeba tvoří 70 % HDP a v ostatních vyspělých ekonomikách je obdobně vysoká, plyne z toho, že recese bude trvat déle a že ekonomické oživení bude napřesrok chudokrevné (méně než 1 % v USA a ještě nižší tempa růstu v Evropě a Japonsku).