Promarněná příležitost MMF

Odchod Stanleyho Fischera z postu prvního náměstka vrchního ředitele Mezinárodního měnového fondu byl ideální příležitostí přezkoumat tzv. „washingtonský konsensus“, tedy ideologii privatizace, liberalizace (zvláště obchodní) a makrostabilizace, kterou Fischer během celého svého funkčního období striktně prosazoval. Na jeho místo ale Fond jmenoval Ann Krugerovou, jednu z nejvyšších kněžek Fischerova pravověrnictví, a prokázal tak, že tvrdohlavě lpí na neúspěších minula a nemá sebemenší snahu hledat nadějný směr pro budoucnost.
https://prosyn.org/mBoHy29cs