0

Americký problém MMF

Letošní jarní setkání MMF bylo vychvalováno jako průlom, neboť jeho představitelé dostali nový mandát k „dohledu“ nad tržními nevyváženostmi, které významně přispívají ke globální nestabilitě. Toto nové poslání má zásadní význam, a to jak pro zdraví globálního hospodářství, tak pro legitimitu samotného MMF. Stačí však Fond na tento úkol?

Je zřetelně cosi zvláštního na globálním finančním systému, v němž si nejbohatší země na světě, Spojené státy, půjčuje víc než dvě miliardy dolarů denně od zemí chudších – byť je zároveň poučuje o zásadách řádné správy a fiskální zodpovědnosti. Takže z pohledu MMF, který je pověřen zajišťováním světové finanční stability, je v sázce hodně: pokud ostatní země nakonec ztratí důvěru v čím dál zadluženější USA, potenciální otřesy na světových finančních trzích budou mohutné.

Úkol, před nímž MMF stojí, je ohromný. Bude samozřejmě důležité, aby se Fond zaměřil na nevyváženosti globální, nikoli bilaterální. V mnohostranném obchodním systému často velké bilaterální deficity obchodní bilance vyvažují bilaterální přebytky s jinými zeměmi. Čína sice snad chce ropu ze Středního východu, ale obyvatelé Středního východu – kde se tolik bohatství koncentruje do tak málo rukou – mohou mít zájem spíš o kabelky od Gucciho než o čínské masově vyráběné zboží. Takže Čína může mít obchodní deficit se Středním východem a obchodní přebytek s USA, ale tyto bilaterální bilance nic neříkají o celkovém přispění Číny ke globálním odchylkám od rovnováhy.

USA se vítězoslavně pyšní svým úspěchem při rozšiřování role MMF, neboť se domnívaly, že tento postup vystupňuje tlak na Čínu. Americké veselí je ale krátkozraké. Pohlédneme-li na multilaterální obchodní nerovnováhy, USA jsou na míle daleko před ostatními. V roce 2005 deficit obchodní bilance USA činil 805 miliard USD, zatímco úhrn přebytků Evropy, Japonska a Číny byl pouhých 325 miliard USD. Pozornost věnovaná obchodním nevyváženostem by se proto měla věnovat v prvé řadě hlavní globální nerovnováze: té přináležející USA.