0

MMF potřebuje vůdce z „nových ekonomik"

Odstoupení Horsta Kohlera z funkce výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu nabízí jedinečnou příležitost reformovat tuto angažovanou mezinárodní finanční instituci.

Jako první krok k celkové reformě potřebuje MMF nového vůdce se solidní technickou průpravou, širokou vizí a bezprostřední zkušeností se zvládáním makroekonomických rizik, jimž čelí nové a přechodné ekonomiky. Pan Kohler všechny tyto charakteristiky postrádal. Tento šedivý byrokrat a průměrný ekonom nebyl první volbou pro danou funkci dokonce ani pro Německo.

Místo aby byl nyní vedením pověřen nejlepší muž nebo žena, pravděpodobně bohužel jako obvykle převládne politika. Očekává se, že funkce výkonného ředitele připadne Evropanovi. Ještě před několika dny se zdálo, že hlavním kandidátem je španělský ministr financí Rodrigo Rato. Poté, co jeho Lidová strana utrpěla ve všeobecných volbách ve Španělsku porážku, je ovšem nepravděpodobné, že se právě on stane evropským kandidátem na funkci v MMF.

Přesto již sama skutečnost, že se o Ratovi vážně uvažovalo, dokládá, nakolik je celý proces pokřivený. Pan Rato je schopný politik a pod jeho dozorem si španělské finance vedly dobře. Bylo by však přehnané vyvozovat z toho, že je rovněž nejlepším kandidátem na vrcholný post v MMF.