MMF, hasič bez práce

WASHINGTON – Jedním z hlavních cílů MMF je „dodávat členům sebedůvěru dočasným zpřístupňováním [svých] zdrojů“. Členové fondu však ve stále větší míře čelí kapitálové volatilitě a využívání jeho prostředků zaznamenává prudký pokles. Paradoxně se to děje právě ve chvíli, kdy by fond měl mít zájem půjčovat: topí se v likviditě a kromě splátek svých půjček nemá téměř žádné zdroje příjmu.

Kdyby musel MMF žít podle měřítek soukromého sektoru, vytvořil by nový nástroj, který by uspokojoval potenciální poptávku členů po krátkodobé likviditě. Bohužel ho však k tomu nic nenutí. Až do loňska měl MMF ve zvyku gratulovat si, když mu „došli“ klienti. Žádoucím předobrazem byl hasič, který nemá co na práci. Dnes se však situace změnila. Venku vypukl požár, ale nikdo hasiče nevolá. Pouze Gruzie, nikoliv překvapivě, žádá o pomoc.

Potenciální vypůjčovatelé hromadí mohutné rezervy a vkládají je do společných regionálních fondů, aby se ochránili před šoky a spekulativním kapitálem, avšak nečiní tak na naléhání MMF. Právě naopak: hromadění rezerv nad určitým prahem je spojeno s vysokými náklady příležitostí a naznačuje potřebu nechat měnu zhodnocovat. V důsledku toho potenciální vypůjčovatelé neabsorbují tolik dovozu, kolik by mohli, a nespoléhají se v takové míře, v jaké by měli, na multilaterální vkládání rezerv do společných fondů, které by měl MMF využívat, aby svým členům „dodal sebedůvěru“.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/v3vQ4pj/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.