Prázdné srdce lékařské vědy

Proč jsou neurovědci, molekulární biologové, genetici a vývojoví biologové – muži a ženy, jejichž objevy navždy změnily to, jak chápeme sami sebe – tak znepokojeni svou budoucností? Krize morálky mezi dnešními badateli v lékařských vědách neplyne z problémů s penězi, ze stadia vývoje, v němž se obor ocitl, ani z úrovně výzkumu, který se provádí, nýbrž z neschopnosti těchto vědců spojovat se do řádných, humánních společenství.

Špatná morálka plyne z nedostatku vlídnosti a slušnosti; jde o selhání zvyklostí a způsobů, ztrátu společenského účelu, úbytek schopnosti nebo vůle rozlišovat správné od nesprávného a pak náležitě jednat. V jádru je špatná morálka pouze důsledkem lhostejnosti lékařských badatelů pohlcených prací v laboratořích, která dovolila, aby pod nimi vyhnily společenské a citové základy jejich oboru.

Zranitelné místo věd, jež se zaměřují na lidské tělo a mysl, spočívá v povinnosti všech vědců zkoumat své soustavy bez citové účasti. V těchto oborech citová nevzrušenost vyžaduje, aby lékařští výzkumníci odhlíželi od své vlastní zranitelnosti duše a těla. Zátěž úsilí o naplnění této nesplnitelné normy chladného zkoumání vlastního údělu vytváří nesnesitelné odtržení badatele těla a duše od duše a těla badatele. Pod touto zátěží vědci v lékařském výzkumu snadno podléhají iluzi, že jejich nástroje a postupy je jaksi zbavily omezenosti duší a těl.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/jFC5r8B/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.