0

Zdravější chudí

Průměrná délka života v zemích s vysokou příjmovou hladinou dnes činí 78 let, zatímco v nejméně rozvinutých zemích je to pouze 51 let, a v některých afrických státech sužovaných AIDS dokonce jen 40 let. Z každého tisíce dětí narozených v bohatých zemích jich sedm zemře před dovršením pěti let věku, zatímco v nejchudších zemích je to 155 dětí na tisíc porodů.

Tato úmrtí nejsou jen lidskými tragédiemi, ale i pohromou pro hospodářský rozvoj, neboť systematicky snižují ekonomický růst a přispívají k tomu, že nejchudší země zůstávají uvězněny v pasti chudoby. Rostoucí počet programů po celém světě nicméně dokazuje, že úmrtí a choroby chudých lze zásadně a rychle snížit cílenými investicemi do programů veřejného zdravotnictví.

Velkých vítězství dosáhl v posledních letech Globální fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií. Fond založený před šesti lety poskytl více než 130 zemím světa finance na posílení programů zaměřených proti těmto třem smrtelným nemocem. Od té doby pomohly programy Globálního fondu zhruba jednomu milionu Afričanů získat antiretrovirální léky na léčbu AIDS, financovaly distribuci přibližně 30 milionů síťových lůžek proti malárii a podpořily léčbu asi dvou milionů lidí s TBC.

Malárii lze dostat pod rozhodující kontrolu prostřednictvím síťových lůžek, sprejování interiérů insekticidy a zajištění volně dostupných léků pro chudé lidi ve vesnicích náchylných k malárii. Keňská vláda v loňském roce během pouhých dvou dnů distribuovala více než dva miliony síťových lůžek. Podobné hromadné distribuční programy byly zavedeny také v Etiopii, Rwandě, Togu, Nigeru, Ghaně a dalších místech. Výsledky jsou ohromující. Chudí lidé používají síťová lůžka efektivně a zátěž malárie se rychle snižuje.