Nástrahy harmonizace

Existuje široce rozšířený pocit, že evropská integrace postupuje úkrokem, ne-li krokem vzad. Avšak přinejmenším v jedné oblasti došlo ke skutečnému pokroku: v úsilí Komise o vytvoření jednotného trhu finančních služeb.

Ambiciózní Akční plán finančních služeb (FSAP) - zahájený v roce 1999 s cílem zajistit jednotný evropský trh pro obchodování ve velkém, otevřené a bezpečné trhy pro drobné obchodování a moderní prozíravá pravidla a dohled - počítal se zavedením 42 opatření v letech 2003 až 2005. Navzdory pomalým začátkům došlo k rychlému pokroku, neboť bylo formálně přijato 36 opatření - mimo jiné jde o významné směrnice o zneužití trhu, prospektech, finančním zajištění, distančním marketingu, programech kolektivního investování a dále o společný soubor Mezinárodních účetních standardů pro konsolidované účetní závěrky všech kotovaných společností.

Ve věci čtyř dalších opatření, včetně směrnic o investičních službách, transparentnosti a převzetí, bylo dosaženo společné pozice. Došlo také k institucionálnímu pokroku ohledně přijetí takzvané Lamfalussyho metody pro rychlé zavádění uskutečňovaných opatření a schválení výboru evropských regulátorů.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/mX9ARm7/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.