Nástrahy harmonizace

Existuje široce rozšířený pocit, že evropská integrace postupuje úkrokem, ne-li krokem vzad. Avšak přinejmenším v jedné oblasti došlo ke skutečnému pokroku: v úsilí Komise o vytvoření jednotného trhu finančních služeb.

Ambiciózní Akční plán finančních služeb (FSAP) - zahájený v roce 1999 s cílem zajistit jednotný evropský trh pro obchodování ve velkém, otevřené a bezpečné trhy pro drobné obchodování a moderní prozíravá pravidla a dohled - počítal se zavedením 42 opatření v letech 2003 až 2005. Navzdory pomalým začátkům došlo k rychlému pokroku, neboť bylo formálně přijato 36 opatření - mimo jiné jde o významné směrnice o zneužití trhu, prospektech, finančním zajištění, distančním marketingu, programech kolektivního investování a dále o společný soubor Mezinárodních účetních standardů pro konsolidované účetní závěrky všech kotovaných společností.

Ve věci čtyř dalších opatření, včetně směrnic o investičních službách, transparentnosti a převzetí, bylo dosaženo společné pozice. Došlo také k institucionálnímu pokroku ohledně přijetí takzvané Lamfalussyho metody pro rychlé zavádění uskutečňovaných opatření a schválení výboru evropských regulátorů.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/mX9ARm7/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.