Margaret Scott

Řecký rébus

Euro je unikátní a neobvyklá konstrukce, jejíž životaschopnost se právě testuje. Otmar Issing, jeden zampnbsp;otců společné měny, správně formuloval princip, na jehož základě bylo založeno: euro bylo míněno jako měnová unie, nikoli jako unie politická. Zúčastněné státy zřídily společnou centrální banku, ale vzdát se práva vybírat od svých občanů daně a převést toto právo na společný orgán výslovně odmítly. Tato zásada byla zakotvena do článku 125 Maastrichtské smlouvy, již od té doby rigorózně vykládá německý Ústavní soud.

Daný princip je však zjevně mylný. Plnohodnotná měna vyžaduje jak centrální banku, tak pokladnu. Společná kasa se nemusí používat ke každodennímu výběru daní od občanů, ale je zapotřebí, aby byla po ruce vampnbsp;dobách krize. Hrozí-li finanční soustavě riziko zhroucení, centrální banka může zajistit likviditu, ale jedině společná pokladna dokáže řešit problémy solventnosti. To je dobře známý fakt a měl být jasný všem, kdo se o zrod eura přičinili. Issing přiznává, že patřil kampnbsp;těm, kdo měli za to, že „spouštět měnovou unii, aniž bychom nejprve vytvořili unii politickou, je jako zapřahat povoz před koně“.

Postupným zapřaháním povozu před koně ovšem spatřila světlo světa Evropská unie: stanovováním omezených, leč politicky dosažitelných cílů a harmonogramů, sampnbsp;plným vědomím toho, že nebudou stačit a že tudíž přijde čas, kdy budou nutné další kroky. Zampnbsp;různých důvodů se však tento proces zadřel. Vampnbsp;současnosti EU zampnbsp;velké části ustrnula ve své nynější podobě.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/R9vHouS/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.