0

Jak rozetnout evropský dluh

BRUSEL – Finančním trhům se právě málem podařilo rozlomit eurozónu. Nápad využít síly trhu a finanční vynalézavosti jako záruky dlouhodobé životaschopnosti eura se tedy může jevit jako paradoxní. A přece právě takový je záměr našeho návrhu, aby se svrchovaný dluh eurozóny rozdělil na hlavní a dodatečné tranše.

Hlavní tranše by se skládaly zamp#160;dluhu vamp#160;celkové výši do 60amp#160;% HDP každé zúčastněné země. Tyto země by pak tento dluh slily dohromady a vydaly společnou a samostatnou záruku. Výsledné „modré dluhopisy“ (pojmenované podle barvy evropské vlajky) by byly mimořádně bezpečným a vysoce likvidním aktivem, srovnatelným samp#160;pokladničními poukázkami Spojených států, čímž by napomohly vzestupu eura jako mezinárodní rezervní měny a zajistily nízké náklady na refinancování většiny dluhu eurozóny.

Naproti tomu, každý dluh nad 60amp#160;% HDP by bylo nutné vydat jako dodatečné „červené dluhopisy“ na výhradně národní zodpovědnost. Vlivem těchto „červených dluhopisů“ by se půjčky nad 60amp#160;% HDP prodražily, což by zlepšilo fiskální kázeň a upevnilo mety stanovené Paktem stability a růstu.

Červené dluhopisy by navíc bylo možné vhodně účelově vázat tak, aby nedestabilizovaly bankovní soustavu, čímž by se zajistilo, že zákaz finančních výpomocí, který se na ně vztahuje, bude věrohodným tvrzením. Evropská centrální banka by například měla červené dluhopisy vyloučit ze svých repo operací a bylo by vhodné u nich stanovit povinnou standardizovanou doložku o společném postupu věřitelů, aby se usnadnila restrukturalizace dluhu.