Jon Krause

Analogie s Velkou hospodářskou krizí

PRINCETON – Kdykoli se diskutuje o dnešní hospodářské krizi, nejsou nikdy daleko analogie s Velkou hospodářskou krizí. MMF ve své poslední zprávě o ekonomických vyhlídkách světa (World Economic Outlook) tuto analogii výslovně přezkoumává, nejen ve smyslu kolapsu finanční důvěry, ale i rychlého propadu globálního obchodu a průmyslové aktivity. Všeobecně platí, že vodítkem pro výklad nesmírně překvapivých a z podstaty nepředvídatelných událostí je spíš historie než ekonomická teorie.

Téměř každá v současnosti činěná analogie s depresí si za vztažný bod bere rok 1929. Během Velké hospodářské krize se ale projevily dva zcela různé patologické jevy a každý z nich vyžadoval jinou diagnózu – a jinou léčbu.

Prvním a nejproslulejším patologickým jevem byl říjnový krach burzy v roce 1929 ve Spojených státech. V žádné jiné zemi nedosáhla panika na akciovém trhu takových rozměrů, z velké části proto, že žádná jiná země nezažila euforické přírůstky akciových cen, které do nitra finanční spekulace přilákaly velké množství Američanů nesmírně různorodého původu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/EohZ78v/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.