0

Duchové minulých summitů

PRINCETON – Svět dnes čelí dramatické finanční krizi, která je podle mnoha politiků horší než meziválečná velká hospodářská krize. Před rokem 2008 odborníci tvrdili, že nová velká hospodářská krize je vyloučena díky síle a hloubce kooperativních mechanismů nastavených na sklonku druhé světové války.

Londýnský summit skupiny G-20 tedy vytvořil enormní očekávání, že internacionalismus může znovu překonat přehršle ekonomických problémů. Již sama velikost těchto očekávání bohužel naznačuje, že zklamání je téměř jisté.

Symbolika místa konání summitu je nešťastná, poněvadž s sebou nese reminiscence na hlavní nezdařený pokus zvládnout světovou ekonomiku během velké hospodářské krize. Světová ekonomická konference v roce 1933 se rovněž sešla v Londýně, konkrétně v Geologickém muzeu, a zúčastnili se jí představitelé z plných 66 zemí. Účastníci summitu v roce 2009 možná Geologické muzeum nenavštíví, ale každopádně se budou muset vyrovnat s přízrakem minulých konferencí, neboť nezdar z roku 1933 nabízí současným lídrům důležitá ponaučení.

Za prvé od londýnské konference stejně jako od summitu G-20 všichni očekávali neúspěch. Plenární zasedání bylo ochromeno už tím, jak předtím pracovaly přípravné komise. Monetární experti tvrdili, že dohoda o stabilizaci měn by byla nesmírně žádoucí, ale že předpokládá předchozí dohodu o zrušení obchodních bariér – všech vysokých cel a kvót, které státy v průběhu deprese zavedly.