0

G8 a nesplněné sliby pomoci

Rozvojové cíle tisíciletí představují sadu met, na nichž se dohodl celý svět a které mají omezit chudobu, hlad a nemoci. Byly formulovány v roce 2000 a k jejich splnění mělo dojít do roku 2015. Dnes jsme v polovině cesty. Bohaté země skupiny G8 však navzdory nekonečným slovům o zvýšení pomoci chudým zemím prozatím svou část dohody nectí.

Cynismus zde nezná mezí. Na summitu v Gleneagles v roce 2005 se členské země skupiny G8 zavázaly, že do roku 2010 zdvojnásobí pomoc Africe. Krátce po summitu jsem byl pozván na malou schůzku na vysoké úrovni, kde se mělo diskutovat o následných krocích. Požádal jsem o tabulku zachycující každoroční plánované zvýšení a alokaci plánovaného nárůstu mezi dárcovské země a příjemce.

Dostalo se mi mrazivé odpovědi. „Žádné tabulky nebudou. USA trvaly na tom, že žádné nebudou.“ Smysl byl zřejmý. Ačkoliv G8 učinila jasný slib, neexistoval žádný plán na jeho splnění; naopak existovaly jasné instrukce, že žádný podobný plán nevznikne.

Skupina G8 nyní sklízí důsledky své nečinnosti. První rok po summitu v Gleneagles byly údaje o pomoci „vylepšeny“ zavádějícím zaúčtováním operací na odpuštění dluhů. Dnes jsou operace na odpuštění dluhů v převážné míře dokončeny, a údaje tak odhalují krutou pravdu: rozvojová pomoc Africe a chudým zemím obecně navzdory veškerým slibům stagnuje.