G8 a nesplněné sliby pomoci

Rozvojové cíle tisíciletí představují sadu met, na nichž se dohodl celý svět a které mají omezit chudobu, hlad a nemoci. Byly formulovány v roce 2000 a k jejich splnění mělo dojít do roku 2015. Dnes jsme v polovině cesty. Bohaté země skupiny G8 však navzdory nekonečným slovům o zvýšení pomoci chudým zemím prozatím svou část dohody nectí.

Cynismus zde nezná mezí. Na summitu v Gleneagles v roce 2005 se členské země skupiny G8 zavázaly, že do roku 2010 zdvojnásobí pomoc Africe. Krátce po summitu jsem byl pozván na malou schůzku na vysoké úrovni, kde se mělo diskutovat o následných krocích. Požádal jsem o tabulku zachycující každoroční plánované zvýšení a alokaci plánovaného nárůstu mezi dárcovské země a příjemce.

Dostalo se mi mrazivé odpovědi. „Žádné tabulky nebudou. USA trvaly na tom, že žádné nebudou.“ Smysl byl zřejmý. Ačkoliv G8 učinila jasný slib, neexistoval žádný plán na jeho splnění; naopak existovaly jasné instrukce, že žádný podobný plán nevznikne.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/iGtpQ9Y/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.