0

Skupina G-20 a nové myšlení pro globální ekonomiku

NEW YORK – Summit skupiny G-20 v Soulu byl pozoruhodný tím, že zvýšil politickou váhu zemí s rozvíjejícími se ekonomikami. Nejenže se v jedné takové zemi konal, ale tyto země rovněž summit v mnoha ohledech ovládly.

Názor rozvíjejících se ekonomik převládl hned ve dvou klíčových oblastech – v oblasti makroekonomiky a v oblasti globálního hospodářského rozvoje. Ze summitu navíc vzešel výtečný návrh propojit obě agendy – makroekonomiku a rozvoj –, k čemuž by se mělo přikročit v roce 2011.

Klíčovým rysem dnešní světové ekonomiky je skutečnost, že se pohybuje dvěma rychlostmi. Spojené státy a velká část Evropy se dál utápějí v pozůstatcích finanční krize, která vypukla na podzim roku 2008, a potýkají se s vysokou nezaměstnaností, pomalým hospodářským růstem a přetrvávajícími problémy bankovního sektoru. Rozvíjející se trhy naopak krizi vesměs překonaly. Zatímco rok 2009 byl obtížný pro celou globální ekonomiku, v roce 2010 se rozvíjející se trhy silně zotavily, zatímco bohaté země nikoliv.

Nedávná data uvedená ve Světovém hospodářském výhledu Mezinárodního měnového fondu hovoří jasnou řečí. Očekává se, že země s vysokými příjmy dosáhnou v roce 2010 skromného ročního růstu HDP ve výši kolem 2,7%, zatímco rozvíjející se ekonomiky ze skupiny G-20 vzrostou spolu s ostatním rozvojovým světem o robustních 7,1%. Asijské rozvojové ekonomiky vykazují překotný růst o 9,4%, Latinská Amerika má podle očekávání vzrůst o 5,7%, a dokonce i u subsaharské Afriky, tohoto tradičního „loudala“, se pro rok 2010 očekává růst ve výši 5%.