0

Budoucnost civilního letectví

HAMPTON, VIRGINIE – Civilní letectví je na nejlepší cestě stát se „zralým“ odvětvím se všemi nevýhodami, které zamp#160;toho vyplývají. Po desítky let byly technologické pokroky vamp#160;podstatě přírůstkové a celé odvětví zůstává do značné míry založeno na dálkových dopravních letadlech samp#160;rozvíjející se složkou malých tryskových motorů a dědictvím všeobecných leteckých trhů a výrobků. Je však stále zřejmější, že vamp#160;této podobě nemůže odvětví přežít.

Mezi problémy, které tento obor sužují, patří emisní znečištění, zvyšující se konkurence (zejména ze strany komunikačních technologií, které snížily nezbytnost služebních cest), prodlevy a neefektivita řízení letového provozu, rozšiřující se omezení hluku, bezpečnostní obavy a celkové podnikatelské prostředí, které je vysoce závislé na cenách paliv. Řešení všech těchto problémů si pravděpodobně vyžádá celkové přehodnocení letecké technologie.

Největší naděje lze spatřovat vamp#160;probíhajících revolucích vamp#160;oblasti biotechnologií, nanotechnologií, energetických a kvantových technologií. Informační revoluce a samp#160;ní spojené „technologie rojů“ umožňují nejzásadnější řešení: vznik „digitálního vzdušného prostoru“, který je plně automatický vamp#160;oblasti řízení letového provozu, navigace i dopravních operací. Automatický provoz letadel se již stává běžnou záležitostí – zejména ve vojenství –, avšak jeho další rozšiřování bude vyžadovat obdobně automatický vzdušný prostor.

Digitální vzdušný prostor poté umožní kompletní revoluci vamp#160;oblasti osobní mobility. Spolu samp#160;novými technologiemi umožňujícími superkrátký vzlet a přistání (superSTOL) přiblíží digitální vzdušný prostor na dohled bezpečné, tiché a cenově dostupné letecké dopravní prostředky, které se dají zaparkovat na ulici před domem. Takzvaná létající HumVee (vysoce mobilní mnohoúčelová kolová vozidla) by představovala jedinečný dopravní systém vamp#160;oblastech bez meziměstských silnic a nakonec by doplňovala – nebo možná i vytlačila – automobily.