0

O budoucnosti Mezinárodního měnového fondu

14. února odstoupil ze své funkce stávající výkonný ředitel MMF Michel Camdessus. Při této příležitosti se rozvinula celosvětová diskuse nejen o jeho nástupci, ale rovněž o budoucnosti samotného Mezinárodního měnového fondu. Michel Camdessus se v souvislosti se svým odchodem zamýšlí nad rolí MMF v rámci globální ekonomiky.

WASHINGTON: Rostoucí tempo globalizace, především finančních trhů, transformace četných zemí z plánovaného na tržní hospodářství, dlouhodobě neutěšená situace chudých spoluobčanů naší planety – to jsou témata, která představují nekonečné výzvy. Jaká je přitom role Mezinárodního měnového fondu? Celkem třináct let jsem měl tu čest stát v čele MMF, k jehož kladům patří kupříkladu podpora hospodářské spolupráce a poskytování poradenství a pomoci celkem 182 zemím tak rozdílných jako jsou Spojené státy nebo nejmenší ostrov v Pacifiku. MMF tak činí na základě jasného, vyzkoušeného a otestovaného mandátu, který je dnes významný stejně jako byl v době svého vzniku před více než půlstoletím.

Charakteristickým rysem Fondu byla odjakživa přizpůsobivost ke změnám. MMF se zaměřuje na makroekonomické strategie, které jsou živnou půdou udržitelného rozvoje. Nicméně v odpovědi na potřeby, jež se nedávno projevily několika finančními krizemi, klade nyní Fond mnohem větší důraz na rozvoj pevných a zdravých finančních systémů a na dobré řízení a transparentnost.

Naší nejznámější a nejviditelnější aktivitou však zůstává řešení krizí. Sem patří jak situace týkající se bezprostředního hospodářského kolapsu, které známe z palcových titulků novin, tak méně zjevná pomoc zemím, jež usilují o externí životaschopnost a růst, či zemím, jež hledají radu a pomoc dříve, než se z jejich problémů vyvine skutečná krize. MMF jako sebenápravná instituce neustále posuzuje a reviduje druhy pomoci i půjček, které těmto zemím v rámci podpory poskytuje. Pokud jde o kritické situace, je prevence lepší než jakýkoli lék. Modernizujeme tedy naše úvěry, abychom mohli lépe sloužit naší členské základně a abychom šíření krizí zabránili.