Budoucnost faktů

BUDAPEŠŤ – Na nedávné konferenci editorů novin, jíž jsem se zúčastnila, se hlouček účastníků shromáždil nad diskusí o žurnalistice a nových médiích. Když jsem jim pověděla, že jsem kariéru zahajovala jako ověřovatelka faktů v redakci časopisu, několik z nich to dojalo až k slzám, jako by někdo skupince kněžích vyprávěl o svém dětství ministranta.

Svou minulost jsem zmínila proto, že se domnívám, že prověřování faktů je naprosto nejlepší průprava nejen pro novinařinu, ale pro život obecně. Naučí vás to uvažovat skepticky. Je snadné něčemu věřit, jestliže to říká někdo zdánlivě poučený. Když ale máte zodpovědnost za prověřování faktů, začnete bedlivěji naslouchat.

O jaké zdroje autor svá fakta opírá? Přinese mu to něco – vyšší cenu akcií, honorář za reklamu či něčí vděčnost? Nebo je jednoduše předpojatý kvůli lidem, s nimiž se zná, firmě, pro niž pracuje, anebo postojům, které si doma osvojil?

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/lTZwbQI/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.