3

Budoucnost čínského růstu

PEKING – Na přední stránky novin vamp posledních týdnech proniklo zpomalení čínské ekonomiky. Ať už jde o korekci setrvalou nebo přechodnou, čínské orgány čeká hodně práce, jíž je zapotřebí kamp položení základů pro silnou hospodářskou výkonnost ve střednědobém a dlouhodobém výhledu.

Od začátku transformace na tržní hospodářství vamp roce 1979 čelí Čína navzdory mimořádnému růstu zároveň vážným potížím: sílící nerovnosti, vysokým a narůstajícím hladinám degradace životního prostředí, neústupným externím nevyváženostem a stárnoucí společnosti.

Dvanáctá čínská pětiletka (2011-2015) naštěstí uznává nutnost prohloubit tržně orientovanou reformu, změnit rozvojový model země a zaměřit se na kvalitu růstu, strukturální reformy a sociální začleňování samp cílem překonat rozdíl mezi venkovem a městy a zastavit růst příjmové nerovnosti. Vamp souladu samp tímto odvážným dlouhodobým přístupem teď nová zpráva China 2030 (Čína 2030) samp podtitulem Budování moderní, harmonické a kreativní společnosti samp vysokými příjmy navrhuje reformy, jež má vlast potřebuje, aby si do roku 2030 vypěstovala vyspělé a dobře fungující tržní hospodářství.

Zpráva je výsledkem dlouhotrvajícího partnerství mezi Čínou a Světovou bankou. Prezident Světové banky Robert B.amp Zoellick u příležitosti 30.amp výročí členství Číny navrhl lídrům země společnou snahu usilující o identifikaci a analýzu střednědobých rozvojových výzev Číny. Čína 2030 vyzývá ke strukturálním reformám, které by nově definovaly úlohu vlády, reorganizovaly státní podniky a banky, rozvíjely soukromý sektor, propagovaly konkurenci a prohloubily liberalizaci trhu samp půdou a trhu pracovního a finančního.