Mýtus o syntéze

Francie dnes spěchá s konstrukcí Mezinárodního termojaderného experimentálního reaktoru (ITER), který má ukázat, že jadernou syntézu neboli fúzi lze využít v jaderných elektrárnách. ITER bývá často prezentován jako dlouhodobé řešení problému globálního oteplování, protože jaderná syntéza může představovat neomezený a čistý zdroj energie. ITER však nic takového dělat nebude.

Při štěpných reakcích, na které jaderná energetika spoléhá dnes, se těžké prvky, jako je uran, štěpí na prvky s nižším protonovým číslem, zatímco při jaderné syntéze se malé prvky jako vodík slučují a vytvářejí prvky s vyšším protonovým číslem (helium). Při štěpení i fúzi se uvolňuje obrovské množství energie.

Někteří političtí představitelé vysvětlují, že jaderná syntéza probíhá na Slunci a že ji díky ITER spoutáme. Často přitom dodávají, že jelikož se při syntéze spaluje vodík, který se nachází v mořské vodě, jde o neomezený zdroj energie.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/oi1VaBI/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.