0

Fiskální krize v nižších patrech

PALO ALTO – Správní úřady na nižší než celonárodní úrovni – státy federace, spolkové země, města, provincie, obce, kraje – mají v různých zemích různé úlohy, ale obvykle poskytují důležité veřejné služby, jako je policejní a požární ochrana, doprava, vzdělávání, zdravotnictví a sociální pomoc. V mnoha zemích se v poslední době pod společnou vahou špatného hospodaření a celosvětové ekonomické a finanční krize zhroutilo jejich fiskální postavení.

Vztah mezi nižšími správními celky a centrální vládou zahrnuje obecné rozdělení povinností při poskytování a hrazení veřejných služeb, dále celonárodní dotace, které přinejmenším zčásti hradí různé služby poskytované lokálně, a výběr daní.

Ve Spojených státech je federální vláda zodpovědná především za obranu, veřejné starobní penze (program Social Security) a zdravotní péči pro seniory (program Medicare); správní orgány na nižší úrovni jsou zodpovědné za školství a vymáhání práva. Zdravotní péče pro chudé (program Medicaid) je společným závazkem. Odpovídající finanční prostředky se z federální vlády převádějí na vlády jednotlivých států a místní samosprávy podle vzorců, který vymezují sdílené závazky. Některé z těchto vzorců ponechávají nižším správním orgánům široké pole pro vlastní uvážení, jiné nikoliv.

Globální ekonomická a finanční krize zapříčinila na straně centrální vlády nesmírnou expanzi výdajů, úvěrů přijatých (a tudíž budoucího zdanění) i udělených, regulace a mandátních pověření, zčásti kvůli „pomoci“ správním orgánům na nižší úrovni (kolem 200 miliard dolarů v rámci amerického stimulačního zákona). Klíčovou otázkou je, zda se moc centrálních vlád po celém světě permanentně rozšíří – nejen do oblasti privátní ekonomiky, ale i nižších správních orgánů.