0

Kdo zapálil oheň na Haiti?

Haiti je opět v plamenech. Prezident Jean-Bertrand Aristide je ze všech stran obviňován a možná bude brzy svržen. Téměř nikdo si ale neuvědomuje, že dnešní chaos je dílem Washingtonu - vytvořeným úmyslně, cynicky a neochvějně. Dějiny to jednou potvrdí. Mezitím se bude prohlubovat politický, sociální a hospodářský zmatek a ožebračený haitský lid bude trpět.

Bushova administrativa uskutečňovala politiky směřující ke svržení Aristida už od roku 2001. Tato nenávist vznikla, když Aristide, tehdy katolický farář a účastník demokratické kampaně proti bezcitné haitské diktatuře Duvalierů, hlásal v 80. letech učení teologie osvobození. Aristidovy útoky vedly americké konzervativce k tomu, že jej ocejchovali jako dalšího Fidela Castra.

Konzervativci se stali zdrojem povídaček, že Aristide je psychicky vyšinutý. Jejich opovržení ještě několikanásobně zesílilo, když se poté, co Aristidovi roku 1991 znemožnil vojenský puč volební vítězství, do záležitosti vložil prezident Bill Clinton. Clinton pomohl Aristidovi k moci v roce 1994 a konzervativci jej zesměšňovali, neboť prý plýtval americkým úsilím na „budování demokracie" na Haiti. Jedná se o tutéž pravici, která promrhala 160 miliard dolarů za mnohem násilnější a pochybnější úsilí o „budování demokracie" v Iráku.

Výpady proti Aristidovi začaly, jakmile se Bushova administrativa ujala úřadu. Já jsem prezidenta Aristida navštívil v Port-au-Prince na počátku roku 2001. Udělal na mě dojem jako inteligentní muž soustředěný na dobré vztahy s haitským soukromým sektorem a s USA. Nerozdmýchával vzpouru, ale snažil se najít rady, jak reformovat hospodářství, a vyložil mi své realistické a jasnozřivé obavy, že americká pravice bude usilovat o rozvrácení jeho prezidentství.