0

Bojové inferno

VARŠAVA: Bombardování Srbska a srbských ozbrojených sil v Kosovu není přesně to, co noví členové NATO ze střední Evropy očekávali, když do přední obranné aliance Západu vstupovali. Polsko, ale stejně tak Maďarsko a Česká republika chtěly věřit tomu, že stupují do Aliance včerejší - tedy do aliance chránící Evropu před nebezpečím z Východu. Byl to tento velký cíl, který v nich mobilizoval všechny zdroje a který formoval postoje veřejnosti, aby byla nakloněna vstupu do tohoto privilegovaného klubu. Nyní se ocitly v organizaci, jenž sama prožívá proces radikální transformace.

O útoku NATO na Srbsko se říká, že je to první válečný konflikt jedenadvacátého století. Boje v Kosovu jsou ale prvním závažným konfliktem, do kterého přinejmenším jedna z bojujících stran není zapletena pro své strategické zájmy, nebo kvůli teritoriu, obyvatelstvu, přírodním zdrojům nebo dokonce kvůli ideologii. Západ zde bojuje svoji válku o principy, válku, jak řekl president Clinton: “která musí ukončit morální katastrofu.” Cílem je zastavit strašnou epidemii, která byla po Evropě dvacátého století roznášena nacisty, komunisty, fašisty a nyní opět nacionalisty.

NATO, poprvé ve své historii, přistoupilo k intervenci do vnitřních záležitostí jiné země. To je zásadní změna v politice NATO, jenž snižuje význam pojmu suverenity států a vynáší postavení etnických norem do mezinárodních vztahů. Zdá se, že mnoho otázek ještě bude věcí konsensu, především v oblasti morálních norem a kdo má pravdu a kdo ne. Ale soudíme-li nyní nemorálnost srbského chování, budoucí moralistické křížové výpravy budou nepochybně mnohem spornější.

Navíc, když zvažujeme otázky morálky, rozhodnutí o intervenci bylo motivováno zájmem o podobu budoucích evropsko-amerických vztahů a o postavení NATO v poststudenoválečném období. Pád Sovětského svazu podkopal primární zdroj legitimity Aliance. Kdo by se dnes bál mocného Ruska? Je to naopak jeho slabost, která je novou hrozbou, a také růst chaosu, nepředvídatelné zneužití jaderných zbraní, anebo další Černobyl. NATO je uprostřed přípravy nové doktríny, která by měla být koncem tohoto měsíce přijata ve Washingtonu během oslav 50. výročí založení NATO. Zůstává aliancí obrannou, ale vždy připravenou k útoku, aby chránila mír a stabilitu anebo aby se poprala s terorismem či šířením jaderných zbraní.