Dean Rohrer

Het einde van honger en slechte voedingsgewoonten

ROME – Soms gebeurt er iets dat van fundamentele invloed kan zijn op de mensheid, zonder dat het op dat moment zelf wordt opgemerkt. Zo'n gebeurtenis deed zich in december in Rome voor. De Raad van de FAO (de Organisatie voor Voedsel en Landbouw van de Verenigde Naties) besloot dat het doel niet langer het terugdringen van de honger moest zijn, maar het uitbannen van honger, voedselonzekerheid en slechte voedingsgewoonten. De volgende stap zal het bevestigen van deze wijziging zijn op de FAO-conferentie van juni 2013, waaraan alle lidstaten van de FAO zullen deelnemen.

Op velen zal deze kleine verandering van woordkeus als iets triviaals overkomen. Critici zullen bovendien zeggen dat het aanvaarden van zo'n doelstelling, zonder een datum vast te stellen waarop dat doel moet zijn bereikt, grotendeels betekenisloos is. Anderen kunnen beweren dat alleen het idee om de honger uit te roeien al nonsens is, omdat we daar eenvoudigweg de middelen niet voor hebben.

De afgelopen twaalf jaar is het Millennium Development Goal (Millennium Ontwikkelingsdoel) van het halveren van de honger in 2015 de drijvende kracht achter het terugdringen van de honger geweest. Het percentage hongerlijdende mensen in de ontwikkelingslanden is aanzienlijk gedaald – van 23,2% in 1990-92 tot 14,9% nu. Maar deze daling is eerder te danken aan een stijging van de wereldbevolking dan aan de kleine vermindering van het feitelijke aantal hongerlijdende mensen (van ongeveer 980 miljoen naar 852 miljoen nu).

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/6tkFCKO/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.