0

Pád jazykové opony

Před deseti lety bylo z utajovaného hrobu exhumováno tělo Imre Nagye, politického vůdce potlačené maďarské revoluce z roku 1956, aby mohlo být konečně pohřbeno veřejně a se vší pompou. Na budapešťském náměstí ”Hrdinů” se tehdy sešel obrovský dav lidí. Naslouchal v té době zcela neznámému studentskému předákovi Viktoru Orbánovi, jehož projev volal po odsunu Rudé armády z Maďarska a po znovunastolení demokracie v zemi. Dnes je Viktor Orbán maďarským ministerským předsedou.

BUDAPEŠŤ: U některých sloves hovoří jazykověda o takzvané performativní funkci. Samotným použitím takového slovesa vlastně vykonáváme činnost: křtíme loď, oddáváme manželské páry, a podobně. V jiných bývalých komunistických zemích byly někdy změny vedoucí k demokracii doprovázeny násilím. Na změnách v Maďarsku se podílela pouze moc slov. Slova tehdy dokázala, že mají revoluční sílu: jazyk způsobil zásadní přelom v existenci mnoha národů.

Projevy přednesené před deseti lety při příležitosti pohřbu bývalého premiéra Imre Nagye, zavražděného v roce 1958 komunistickými kolaboranty okupující Sovětské armády, k tomuto procesu nepochybně přispěly. Slova volající po odsunu ruských jednotek z maďarského území završila rozpad komunistického režimu. Účinek slov může být nebývalý, obzvláště když je poslouchá dvě stě tisíc osob shromážděných na jednom náměstí.

Za komunismu byl jazyk užívaný v politice a ve veřejném životě, a dokonce i v literatuře, jakýmsi tajným kódem. Ačkoli si každý více či méně uvědomoval pravý význam slov, která používali politici i novináři, existovala hluboká propast mezi tímto jazykem a jazykem, jímž se šeptem mluvilo mezi lidmi. Prvním důkazem rodící se demokracie byl v roce 1989 příval svobodného projevu, vyvolaný dlouhými lety vynuceného mlčení. Svoboda projevu a vysvobození jazyka se staly odrazovým můstkem k demokracii. Lidé seděli u televize jako přibití a hltali každé slovo nových politiků, kteří otevřeně hovořili jazykem, jenž byl dosud potlačován. Řeč, kterou jsem přednesl 16. června 1989 při příležitosti pohřbu Imre Nagye, odhalila tichou touhu všech občanů po svobodných volbách a po novém a nezávislém Maďarsku.