0

Blížící se inflační rozkol v eurozóně

CURYCH – Diskuse v Radě ředitelů Evropské centrální banky, která se má sejít 7. dubna, se začnou vyostřovat. Riziko, že rostoucí inflace v rozvíjející se Asii by se mohla přelít do Evropy, postaví inflační jestřáby uvnitř banky proti těm, kdo upřednostňují co nejrychlejší návrat k plné zaměstnanosti. Ještě větší rozbroje však může způsobit obnovený střet národních zájmů v době, kdy se míry inflace uvnitř eurozóny rozcházejí.

Skrytou příčinou této divergence je mnohem větší role dovozu z Číny a dalších východoasijských rozvíjejících se ekonomik v německé či belgické ekonomice než v ekonomikách jihoevropských zemí. Například německý dovoz z Číny dosáhl v roce 2009 celkové hodnoty zhruba 63 miliard, což se téměř rovnalo dovozu z Francie, Řecka, Itálie, Portugalska a Španělska dohromady. A obchodní význam Číny vyjádřený jako podíl HDP je pro Německo téměř dvakrát větší než pro kteroukoliv z výše uvedených zemí.

Kromě tohoto rozdílu v relativní velikosti dovozu je také cenový efekt konkurence nízkonákladového dovozu v německé konkurenční maloobchodní krajině mnohem větší než v tradičnějších a nekonkurenceschopných maloobchodních systémech Itálie nebo Řecka.

Tyto strukturální ekonomické disparity celkově vedou k obrovským rozdílům v míře, do jaké různé členské země eurozóny těžily a těží ze vzestupu levných asijských dovozů v posledních 15 letech. Dnes, kdy éra levných dovozů ochabuje, se však dopad na ceny obrátí a ti, kdo v minulosti získávali nejvíce, dnes mohou nejhůře trpět asijskou inflací.