0

Boj Evropské unie o Turecko

Když intrikáni v pozadí nedávných sebevražedných atentátů v Istanbulu vysílali proti židovským synagogám a britským úřadům své lidské bomby, měli na mysli několikeré obecenstvo. Jedním publikem - a snad nejdůležitějším - jsou občané Evropské unie, do níž turecká politická třída touží co nejdříve vstoupit.

Boj o členství Turecka v EU bude probíhat na mnoha frontách: v zemi samotné, kde v současnosti vláda provádí zásadní reformy, aby se země kvalifikovala do pozice kandidáta; u jednacího stolu, jakmile Evropská rada pověří v prosinci 2004 Evropskou komisi, aby zahájila formální rozhovory o přistoupení; a mezi obyvateli stávajících členských států.

Z těchto tří frontových linií bude nejnáročnější ta posledně jmenovaná. Většina evropské veřejnosti je dnes představou tureckého členství znepokojena. Strůjci istanbulských ukrutností si možná spočítali, že islámský terorismus toto znepokojení ještě prohloubí.

Jak se původní skupina šesti postupně rozrůstala až na 25 zemí, jež budou EU tvořit v roce 2004, evropští občané nové členy, čekající ve frontě na vstup do klubu, tradičně vždy akceptovali. Kdysi ryze západoevropské společenství rozepjalo své hranice všemi směry.