Euro přichází

Úplné nahrazení jedné oběžné měny druhou se stává zřídkakdy. Když se tak stane, vyvstanou rozsáhlé problémy, související s ekonomickou koordinací a spoluprácí veřejnosti. V obou ohledech – novota a nesnáz – je zavedení bankovek a mincí euro na začátku roku 2002 unikátní záležitostí, jelikož to nebude jedna, nýbrž dvanáct měn, které budou najednou vystřídány, v ekonomii čítající přes 300 milionů lidí. Jak může být zajištěn úspěch tohoto nevídaného projektu a co to bude obnášet? Na té nejjednodušší úrovni bude zevedení eura obnášet fakt, že dostatek peněz – počáteční zásoby 14,5 miliard bankovek v hodnotě kolem 642 miliard eur – by měl být k dispozici 1. ledna 2002. Banky, bezpečnostní firmy, maloobchodníci a peněžní automaty musí být dobře připraveny již v počátečním stadiu. Celý proces pak musí být doprovázen kampaní, informující širokou veřejnost a připravující profesionální obchodníky. Nakonec je potřeba vydat sérii právních a organizačních opatření, aby se zajistil jak úspěch změny peněz, tak budoucí bezproblémový oběh bankovek a mincí euro. Aby byl poskytnut dostatek času na přípravu všem zainteresovaným, byla logistika zavedení bankovek a mincí euro do oběhu připravena s velkým předstihem. Evropská centrální banka se přitom zaměřila na včasnou produkci bankovek a na technickou organizaci přeměny. Během druhé poloviny roku 1999 probíhaly intenzivní diskuze, zahrnujíce Radu ECOFIN (včetně ministrů financí Evropské unie), národní centrální banky a Evropskou centrální banku, které vedly k vytyčení následujících cílů: · Členské státy, které jsou zahrnuty v euro zóně, se budou snažit zajistit, aby převážná část transakcí v hotovosti byla prováděna v měně euro během čtrnácti dnů od 1. ledna 2002; · Období pro stažení starých bankovech a mincí bude trvat od čtyř týdnů do dvou měsíců; členské státy by měly změnu starých bankovek a mincí po této lhůtě usnadnit; · Finanční instituce, bezpečnostní firmy pro převoz peněz a maloobchodníci budou předem vybaveni euro bankovkami a mincemi někdy před 1. lednem 2002, to proto, aby v prvních dnech roku bylo v oběhu dostatečné množství hotovosti; · Aby se občané lépe seznámili s novými mincemi a aby byla usnadněna přeměna, členské státy dají veřejnosti na požádání k dispozici omezenou částku mincí – zvlášť zranitelné části polulace- ne však před druhou polovinou prosince roku 2001. Avšak, jak bude ještě vysvětleno, euro bankovky nebudou veřejnosti k dispozici před 1. lednem 2002. Naplňujíce dohodu týkající se těchto otázek, vydala Řídící rada Evropské centrální banky obecné pokyny k regulaci „předvybavení“ finančních institucí euro bankovkami a mincemi, jak a kdy mají tyto instituce zaplatit za „předem poskytnutou“ měnu a jak krýt rizika související s transakcemi. Tyto obecné pokyny byly následně vyladěny na národní úrovni, aby tak reflektovaly místní podmínky.
http://prosyn.org/OZS5T8P/cs;
 1. Chris J Ratcliffe/Getty Images

  The Brexit Surrender

  European Union leaders meeting in Brussels have given the go-ahead to talks with Britain on post-Brexit trade relations. But, as European Council President Donald Tusk has said, the most difficult challenge – forging a workable deal that secures broad political support on both sides – still lies ahead.

 2. The Great US Tax Debate

  ROBERT J. BARRO vs. JASON FURMAN & LAWRENCE H. SUMMERS on the impact of the GOP tax  overhaul.


  • Congressional Republicans are finalizing a tax-reform package that will reshape the business environment by lowering the corporate-tax rate and overhauling deductions. 

  • But will the plan's far-reaching changes provide the boost to investment and growth that its backers promise?


  ROBERT J. BARRO | How US Corporate Tax Reform Will Boost Growth

  JASON FURMAN & LAWRENCE H. SUMMERS | Robert Barro's Tax Reform Advocacy: A Response

 3. Murdoch's Last Stand?

  Rupert Murdoch’s sale of 21st Century Fox’s entertainment assets to Disney for $66 billion may mark the end of the media mogul’s career, which will long be remembered for its corrosive effect on democratic discourse on both sides of the Atlantic. 

  From enabling the rise of Donald Trump to hacking the telephone of a murdered British schoolgirl, Murdoch’s media empire has staked its success on stoking populist rage.

 4. Bank of England Leon Neal/Getty Images

  The Dangerous Delusion of Price Stability

  Since the hyperinflation of the 1970s, which central banks were right to combat by whatever means necessary, maintaining positive but low inflation has become a monetary-policy obsession. But, because the world economy has changed dramatically since then, central bankers have started to miss the monetary-policy forest for the trees.

 5. Harvard’s Jeffrey Frankel Measures the GOP’s Tax Plan

  Jeffrey Frankel, a professor at Harvard University’s Kennedy School of Government and a former member of President Bill Clinton’s Council of Economic Advisers, outlines the five criteria he uses to judge the efficacy of tax reform efforts. And in his view, the US Republicans’ most recent offering fails miserably.

 6. A box containing viles of human embryonic Stem Cell cultures Sandy Huffaker/Getty Images

  The Holy Grail of Genetic Engineering

  CRISPR-Cas – a gene-editing technique that is far more precise and efficient than any that has come before it – is poised to change the world. But ensuring that those changes are positive – helping to fight tumors and mosquito-borne illnesses, for example – will require scientists to apply the utmost caution.

 7. The Year Ahead 2018

  The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

  Order now