5

Hraje Evropa špatnou obchodní hru?

PAŘÍŽ – Začátek jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy – která nese oficiální název Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) – představuje klíčový bod zvratu pro EU a světový obchod. Zároveň zvýrazňuje odklon obou stran od multilaterální obchodní politiky v posledních letech. Pro Ameriku je to možná správný krok, avšak Evropě by mohl přinést vážné potíže.

Během posledních padesáti let se Evropské unii, která čítá pouze 7% globální populace, podařilo udržet výjimečně silnou obchodní pozici, a to navzdory vzestupu rozvíjejících se trhů, jako je Čína. Zatímco USA a Japonsko zažily pokles svého podílu na globálním exportu, podíl EU zůstává stabilní a pohybuje se kolem 20%.

Obchodní síla EU ostře kontrastuje s vnímáním oslabené Evropy. Ze všeho nejdůležitější je, že se Evropě podařilo této pozice dosáhnout pouze tím, že silně investovala do multilaterálního obchodního systému prostřednictvím GATT a poté Světové obchodní organizace (WTO).

Přestože však EU multilaterálnímu obchodnímu systému za mnohé vděčí, od roku 2006 se i ona přiklání k bilateralismu a největší úspěchy zaznamenává s dohodami o volném obchodu s Latinskou Amerikou a Jižní Koreou. Na dosah je dnes také uzavření dohody s Kanadou (ačkoliv bilaterální jednání s Indií zřejmě uvízla na mrtvém bodě, pravděpodobně kvůli přesvědčení Indů, že jim dohoda příliš nepomůže).