Malí lídři EU

Porážka Ústavní smlouvy EU v referendech ve Francii a Nizozemsku dala, jak se zdá, vzniknout novému konsenzu, že další rozšiřování Unie by se mělo zpomalit, nebo dokonce zastavit. Zastánci tohoto postoje se domnívají, že evropští voliči jsou poděšeni důsledky rozšíření EU z května 2004, kdy přistoupilo osm bývalých komunistických států, a rozezleni tím, že se jich nikdo nedotazoval na jejich názor v této věci.

Jeden okruh obav se týká trhu práce – takzvané otázky „polského instalatéra“. Podle tohoto výkladu došlo kvůli přílivu nekvalifikovaných a levných Středoevropanů k erozi mezd a ztrátě pracovních příležitostí. Coby důkaz této nové hrozby byly široce diskutovány konkrétní případy, například likvidace pracovních míst v německém masném a obalovém průmyslu.

„Polský instalatér“ je ale ve skutečnosti jen chatrným bubákem. Zaprvé, ke značnému přílivu pracovních sil docházelo už před rozšířením. Poláci vykonávali některé zemědělské práce – při sklizni cukrové řepy a vína – už během komunistické éry. S pádem železné opony v roce 1989 příliv pracovních sil, jak legální, tak nelegální, značně zesílil.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/pVLYHuo/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.