0

EU hraje s Kjótem skořápky

RIGA – S každým uplynuvším rokem se hrozivá krize globálního oteplování rýsuje blíž a blíž. Čas na podniknutí preventivních opatření ubíhá. Mantra „20-20-20“ Evropské unie má za cíl snížit emise skleníkových plynů (SP) o 20% oproti úrovni z roku 1990 a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 20% do roku 2020. Je to vážně schůdné?

EU má zdánlivě dlouhou historii prosazování kroků, které by změně klimatu zabraňovaly. V roce 1994 se EU zavázala ke snížení SP stanovenému Kjótským protokolem a roku 2002 jej ratifikovala. EU-15 přislíbila 8% snížení emisí SP do roku 2010.

Všechny průmyslové státy, jež Kjótský protokol neratifikovaly, v prvé řadě Spojené státy, jsou kritizovány jako „environmentálně nezodpovědné“.

Během patnáctiletého období mezi roky 1990 a 2005 však EU-15 dokázala emise SP snížit jen o 2% a teď je jasné, že EU-15 svůj kjótský závazek nesplní. Jen pět států EU-15 je na cestě ke splnění svých met. Za nejpříznivějších okolností by EU-15 mohla své emise do roku 2010 snížit o 4,6%.