0

Globální mise EU

Oslavám 50. narozenin Evropské unie v některých kruzích vévodil pesimismus, což je škoda. Stísněnost ohledně budoucnosti EU je samozřejmě pochopitelná, zejména kvůli nejistotě, která obklopuje snahy o oživení Ústavní smlouvy. Evropský projekt ale je obrovský úspěch, nejen pro Evropu, ale pro celý svět.

Evropané by neměli být zdrceni srovnáními růstu HDP v Evropě a řekněme ve Spojených státech. Samozřejmě, Evropa čelí velkým výzvám při zdokonalování své hospodářské unie, včetně potřeby snížit nezaměstnanost a oživit dynamiku ekonomiky. Avšak třebaže HDP na hlavu v USA roste, většině Američanů se dnes daří hůř než před pěti lety. Ekonomika, která rok za rokem nechává většinu svých obyvatel v horší situaci, nepředstavuje úspěch.

Nejpodstatnější je, že úspěch EU by se neměl poměřovat jen podle konkrétních součástí legislativy a regulací ani podle prosperity, již hospodářská integrace přinesla. Vždyť hybnou motivací zakladatelů EU byl trvalý mír. Hospodářská integrace, doufalo se, povede k lepšímu porozumění, opřenému o bezpočet styků, jež z obchodování nevyhnutelně pramení. Vyšší vzájemná závislost zajistí, že konflikt bude nemyslitelný.

Tento sen EU splnila. Nikde na světě nežijí sousedé mírověji a lidé se nepohybují volněji a s větší bezpečností než právě v Evropě, zčásti díky nové evropské identitě, která se neváže ke státní příslušnosti. To představuje vzor, který by měl svět napodobit – vzor společných práv a povinností, včetně zodpovědnosti pomáhat těm, kdo mají méně štěstí. I tady Evropa ukazuje směr, neboť rozvojovým zemím poskytuje více pomoci než kdokoli jiný (a dává výrazně větší díl svého HDP než USA).