Hlava 22 Evropské unie

KODAŇ: Začínají se objevovat varovné signály, naznačující, že proces rozšiřování Evropské unie ztrácí páru. Vstup kandidátských zemí ze střední a východní Evropy, a rovněž také z baltického regionu, do EU nicméně stále růstává tou nejdůležitější položkou v agendě evropské politiky současné doby. Bylo by chybou historické velikosti, kdyby mělo dojít ke zpoždění. Už jen proto, že oddalování této věci by mohlo vyvolat vážné ohrožení evropské stability, dalece přesahující možné náklady, které bude na rozšíření třeba vynaložit.

Rozšíření samo nepochybně způsobí mnoho praktických problémů. Ovšem velikost ekonomických nákladů by neměla být nijak zveličována: koneckonců, úhrnný HDP deseti kandidátských zemí z bývalého komunistického bloku je menší než HDP Holandska! Očekává se proto, že strukturální podpora, poskytnutá novým členským zemím současnými členy EU, by měla být menší než 4% holandského HDP. K transferu bohatství v takovém měřítku, k němuž došlo mezi západním a východním Německem, dozajista nedojde. Celkové náklady na rozšíření budou proto menší, než roční zvýšení vlastních rezervních zdrojů Evropské komise, ke kterému dochází jen díky „normálnímu“ hospodářskému růstu.

Samozřejmě, náklady nejsou jedinou potíží. Další problém se týká vlastního establishmentu jednotlivých kandidátských zemí, především administrativních a demokratických struktur, kompatibilních s těmi, jež existují v současné EU. Ovšem, jestliže členské země EU vymezí takové podmínky na členství, které budou příliš tvrdé, než aby se s nimi mohly nově příchozí země vyrovnat, podstupují riziko vytvoření situace známé „Hlavy 22“. V románu stejného jména Joseph Heller popsal situaci, které čelili někteří bojoví piloti za druhé světové války: doktor může kterémukoliv letci, který není normální, zakázat start, za předpokladu, že pilot sám požádá, aby mu byl start zakázán. Nicméně, strach těch, jež čelí nebezpečí, je normální lidskou reakcí, proto každý, kdo žádá o to, aby mu byl zakázán start, nemůže být nenormální, a tak mu také nemůže být zakázáno létání. To je „Hlava 22“.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/WKWWFoRcs