0

EU musí zahájit jednání s Tureckem

Lidé v Turecku pociťují čím dál silnější zklamání nad široce medializovaným otálením některých lídrů Evropské unie zahájit 3. října jednání o přistoupení, jak bylo domluveno vloni. V tureckém veřejném mínění odjakživa existuje segment, který je přesvědčen, že jejich země nikdy nebude do Evropy přijata a že kdykoli se k členství v EU přiblíží, budou na cestě vystavěny nové překážky. Někteří z nás se snažili turecké přátele přesvědčovat, že musí mít větší důvěru v EU, klub ctihodných států, jež dodržují své závazky. Brzy se ukáže, zda tato sebejistota byla oprávněná.

Evropská rada se 17. prosince loňského roku rozhodla započít přístupová jednání s Tureckem letos v říjnu. Turecké vládě byly stanoveny dvě podmínky: rozsáhlá soudní reforma zaměřená na posílení právního řádu a lidských práv a přijetí pozměňovacího protokolu k Ankarské dohodě, který rozšiřuje celní unii s EU na všechny nové členské státy, včetně Kyperské republiky. Turecko tyto podmínky splnilo: soudní reforma vešla v platnost 1. června a protokol byl podepsán 29. července.

Formální uznání Kyperské republiky, včetně jejího rozšíření do severní části ostrova, požadováno coby podmínka zahájení přístupových jednání nebylo. Jde o složitou záležitost s vazbou na úsilí generálního tajemníka OSN Kofiho Annana vyjednat úplné urovnání vedoucí ke znovusjednocení ostrova.

Turecko i turecká kyperská komunita vloni přijaly návrhy generálního tajemníka, jež ovšem byly odmítnuty ze strany řeckých Kypřanů. Máme všechny důvody očekávat, že Annan bude brzy ve svých zprostředkovatelských snahách pokračovat a že otázku dovede k pozitivnímu řešení s dostatečným předstihem před možným vstupem Turecka do EU kolem roku 2015. Kyperská otázka by tedy neměla být chápána jako překážka zahájení jednání.