0

EU se konečně posouvá vpřed

Za značného hlomozu a rozruchu se Evropská unie vyhnula katastrofě – ale jen o vlásek. Byla už zatraceně blízko. Společným úsilím byla odvrácena zásadní krize, která by unii na léta dopředu otevřeně rozštěpila a z Evropy by udělala celosvětový terč posměchu.

EU narazila na mělčinu přede dvěma roky, když France a Nizozemsko odmítly Evropskou ústavu. S novou dohodou se unie opět dala do pohybu.

Třebaže mandát mezivládní konference k sestavení nové smlouvy vyústí v méně než ústavu, nadcházející smlouva půjde výrazně dál než současná Smlouva z Nice – za předpokladu, že vše proběhne, jak bylo domluveno. Je však ještě třeba překonat dvě příkré překážky: mezivládní konferenci a ratifikaci národními parlamenty nebo prostřednictvím referenda ve všech členských státech.

Německá kancléřka Angela Merkelová přesto může být hrdá na to, co dokázala. Je to její první skutečný úspěch v mezinárodní diplomacii. Onen páteční večer v Bruselu obnášel velice reálná a nesnadná rozhodnutí. Německá kancléřka hrála o vysoké sázky a zvítězila. Zaslouží si úctu a uznání.