EU se konečně posouvá vpřed

Za značného hlomozu a rozruchu se Evropská unie vyhnula katastrofě – ale jen o vlásek. Byla už zatraceně blízko. Společným úsilím byla odvrácena zásadní krize, která by unii na léta dopředu otevřeně rozštěpila a z Evropy by udělala celosvětový terč posměchu.

EU narazila na mělčinu přede dvěma roky, když France a Nizozemsko odmítly Evropskou ústavu. S novou dohodou se unie opět dala do pohybu.

Třebaže mandát mezivládní konference k sestavení nové smlouvy vyústí v méně než ústavu, nadcházející smlouva půjde výrazně dál než současná Smlouva z Nice – za předpokladu, že vše proběhne, jak bylo domluveno. Je však ještě třeba překonat dvě příkré překážky: mezivládní konferenci a ratifikaci národními parlamenty nebo prostřednictvím referenda ve všech členských státech.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/4tvEL1R/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.