0

Evropská ústava může fungovat

V současné době probíhá závěrečná fáze formulování Ústavní smlouvy EU. Menší a větší členské státy jako by se přitom šikovaly do dvou znesvářených táborů. Dánský premiér Anders Fogh Rasmussen nastiňuje, v jaký typ ústavní smlouvy doufá.

Po historickém rozhodnutí o rozšíření stojí nyní před Evropskou unií úkol vytvořit úspěšně fungující unii s 25 nebo i více členskými státy. Tomuto úkolu se věnuje Mezivládní konference, která zahájila činnost 4. října. Vlády 15 stávajících členských států a 10 kandidátských zemí budou jednat o ústavní smlouvě, která vytvoří rámec pro budoucí evropskou spolupráci.

Naším cílem je smlouva, která vydrží několik let bez dalších změn. Dánsko se těchto rozhovorů účastní s jasným posláním: zajistit existenci silné, demokratické a transparentní unie.

Mezivládní konference funguje na bázi návrhu evropské ústavy, který předložil evropský Konvent. Ten pracoval naprosto průhledně více než rok, aby zformuloval jednotný a společný návrh ústavy, který byl jednotlivými členy dohodnut na základě širšího konsensu.