Životní prostředí vrací úder

Naše politické systémy a globální politika jsou z velké části nepřipravené na skutečné výzvy dnešního světa. Globální hospodářský růst a narůstající populace vyvíjejí bezprecedentní tlaky na fyzické životní prostředí a tyto tlaky dále vyvolávají bezprecedentní výzvy pro naše společnosti. Přesto o těchto trendech nemají politici z velké části ani ponětí. Vlády nejsou organizované k jejich řešení. S krizemi, jejichž podstata je v zásadě ekologická, se vypořádáváme prostřednictvím zastaralých strategií války a diplomacie.

Uvažme například situaci v súdánském Dárfúru. Tento děsivý konflikt se řeší prostřednictvím výhrůžek vojenskou silou, sankcemi a obecně jazykem války a mírotvorby. Avšak nepochybným původem konfliktu je krajní chudoba regionu, kterou v 80. letech 20. století katastrofálně zhoršilo sucho, jež v podstatě trvá dodnes. Zdá se, že dlouhodobá změna klimatu vede k menšímu množství srážek nejen v Súdánu, ale také ve značené části Afriky jižně od Sahary – v oblasti, kde život závisí na dešti a sucho znamená smrt.

Dárfúr uvízl ve smrtelné pasti vyvolané suchem, ale zatím nikdo nepovažoval za vhodné se k dárfúrské krizi postavit z perspektivy dlouhodobého rozvoje, nikoliv z perspektivy války. Víc než vojenskou strategii potřebuje Dárfúr strategii vodohospodářskou. Tamních sedm milionů obyvatel nemůže přežít bez nového přístupu, který jim dá šanci pěstovat plodiny a napojit zvířata. A přece se všechny hovory v Organizaci spojených národů týkají sankcí a armád, aniž by byla na dohled cesta k míru.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/mOTq6NI/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.