0

Hádanka čínského hospodářského ,,zázraku"

Čínská lidová republika je zemí procházející ošidnou transformací z jednoho politického, respektive hospodářského systému k jinému. Rozporů se vyskytuje požehnaně. Zřejmě žádný jiný národ celosvětového významu nemá víc nevyřešených otázek týkajících se zásad vládnutí a správních struktur. Předpovídat budoucnost Číny je ovšem skutečně obtížné nejen proto, že se poslední dobou vývoj událostí často prognózám vymykal, nýbrž i proto, že existují hodnověrné scénáře, jež jsou sice všechny logické, avšak naprosto si odporují.

Čína se za posledních patnáct let vyvíjela jako vzor hospodářského elánu, odhodlání a rozvoje. Jen nemnoho jiných koutů světa bylo kdy považováno za ,,hospodářský zázrak" tak dlouho. Navzdory překážkám si země dosud dokázala udržet vysoké tempo hospodářského růstu.

Roku 1989 Čína povstala z popela masakru na náměstí Tchien-an-men. Na počátku 90. let přestála zhroucení japonského hospodářské zázraku a udržela si pevný směr i během asijské hospodářské krize v druhé půlce dekády. V roce 2003 prošla epidemií SARS se vztyčenými vlajkami. Teď se zdá, že odrazila snahy USA, jež ji chtěly přinutit k revalvaci měny.

Každý, kdo navštívil v posledních několika letech čínská velkoměsta, musí být ohromen tamním elánem, tempem a mírou rozvoje. Prostý počet uskutečňovaných záměrů - od dálnic, přístavů, železnic a letišť po mrakodrapy, bytovou výstavbu, telekomunikační infrastrukturu a průmyslové parky - vyráží dech i skeptikům.