0

Konec populačního růstu

DILLÍ – Podle Populačního oddělení Organizace spojených národů dosáhne počet obyvatel na zeměkouli 31. října sedmi miliard. A jako vždy, když se přiblížíme k podobnému milníku, vyvolala tato událost zvýšení počtu konferencí, seminářů a informovaných článků, a to včetně obvyklých strašlivých malthuziánských předpovědí. OSN koneckonců předpovídá, že se počet obyvatel na zeměkouli zvýší do roku 2050 na 9,2 miliard a do konce tohoto století překoná desetimiliardovou hranici.

Takové předpovědi však špatně interpretují skrytou demografickou dynamiku. Nečeká nás totiž budoucnost charakterizovaná příliš vysokým populačním růstem, nýbrž růstem příliš nízkým.

Většina zemí uskutečnila v loňském roce sčítání lidu a výsledky naznačují, že ve většině států prudce klesá plodnost. V rozvinutých zemích jsou počty narozených dětí nízké už delší dobu, ale plodnost se dnes rychle snižuje i ve většině zemí rozvojových. Číňané, Rusové a Brazilci už nedosahují ani prosté reprodukce a také Indové mají mnohem méně dětí než dříve. Potrvá jen něco málo přes deset let a celosvětová plodnost klesne na úroveň prosté reprodukce. Vzhledem k prodlužující se délce života může počet obyvatel na zeměkouli ještě do poloviny století stoupat, ale z hlediska reprodukce by se už náš druh neměl dále rozšiřovat.

Údaj, který demografové nazývají úhrnnou plodností (TFR), uvádí průměrný počet narození živých dětí na jednu ženu během jejího života. Tvrdí se, že populace je dlouhodobě stabilní, pokud se TFR pohybuje na úrovni prosté reprodukce, což je pro svět jako celek něco přes 2,3 a pro rozvinuté země 2,1, přičemž rozdíl obou hodnot odráží nižší novorozeneckou úmrtnost v rozvinutém světě.