1

Konec neoliberalismu?

NEW YORK – Svět není příliš laskavý k neoliberalismu, tomuto kouzelnému pytlíku myšlenek založených na fundamentalistické představě, že trhy napravují samy sebe, efektivně rozdělují zdroje a dobře slouží veřejnému zájmu. Právě tento tržní fundamentalismus tvořil základ thatcherismu, reaganomiky i takzvaného „washingtonského konsensu“ hájícího privatizaci, liberalizaci i cílené zaměření centrálních bank na inflaci.

Mezi rozvojovými zeměmi probíhal po celé čtvrtstoletí boj a je zřejmé, kdo odešel poražen: země, které sledovaly neoliberální politiku, nejenže ztratily růstový potenciál, ale když už rostly, připadla nepoměrně vysoká část přínosů lidem na vrcholu společnosti.

Třebaže si to neoliberálové nechtějí přiznat, jejich ideologie neuspěla ani v další zkoušce. Nikdo nemůže tvrdit, že finanční trhy odvedly při alokaci zdrojů koncem 90. let hvězdnou práci, když 97% investic do optických vláken muselo „čekat na světlo“ několik let. Tato chyba však měla alespoň jeden nezamýšlený přínos: s klesajícími náklady na telekomunikace se Indie a Čína více zapojily do globální ekonomiky.

Těžko však hledat podobný přínos v masivní a pomýlené alokaci zdrojů do bydlení. Nově postavené domy určené rodinám, které si je nemohou dovolit, jsou ničeny a vybydlovány, přičemž miliony rodin musejí své domovy opustit. V některých komunitách se do věci konečně vložila vláda – aby odstranila zbytky. V jiných se šíří děs. A tak dnes i příkladní občané, kteří si půjčovali uvážlivě a své domy řádně udržovali, zjišťují, že trh srazil hodnotu jejich nemovitosti pod úroveň jejich nejhorších snů. Jistě, přemrštěné investice do realit měly i jistý krátkodobý přínos: někteří Američané si (možná jen pár měsíců) vychutnávali slasti spojené s vlastnictvím nemovitosti a životem ve větším domě, než jaký by za jiných okolností měli. Za jakou to však bylo cenu pro ně a pro světovou ekonomiku! Miliony lidí ztratí se ztrátou domu také své celoživotní úspory. A zabavování domů s propadlou hypotékou uspíšilo globální zpomalení. V otázce prognózy přitom panuje stále větší konsensus: tento pokles bude vleklý a rozsáhlý.