2

De onweerstaanbare opkomst van de groeimarkten

LONDON – Nu het leiderschap in de Verenigde Staten en China is geregeld, kunnen we eindelijk de economische vooruitzichten voor 2013 op een rij zetten, omdat we weten wie er aan de touwtjes zullen trekken in de twee grootste economieën van de wereld. Wat zullen zij doen – en, wellicht nog belangrijker, wat zullen de economische krachten met hen doen?

Om te beginnen zullen de Verenigde Staten worden geconfronteerd met telkens terugkerende problemen rondom de 'fiscal cliff' ('begrotingsafgrond,' een combinatie van automatische belastingverlagingen en bezuinigingen), totdat de financiële markten de beleidsmakers zullen dwingen tot een radicalere terugdringing van het begrotingstekort. Maar ondanks deze teleurstelling en andere tegenvallers voor de groei zal 2013 een sterker jaar voor de wereldeconomie worden dan veel mensen denken.

In 2011 droeg China $1,3 bln aan extra bruto binnenlands product (bbp) bij aan de wereld, het equivalent van het in het leven roepen van een nieuw Griekenland iedere 12,5 weken, of van bijna een heel nieuw Spanje ieder jaar. Samen hebben de vier BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) in 2012 zo'n $2,2 bln extra bijgedragen, wat overeenkomt met een nieuw Italië ieder jaar. (Ondanks zijn problemen is Italië nog steeds de achtste economie van de wereld, en zal dat ook nog een paar jaar blijven, totdat Rusland en India het land hebben achterhaald).

De acht groeimarkten – de BRIC-landen plus Zuid-Korea, Indonesië, Mexico en Turkije – hebben in 2011 bijna $3 bln extra geproduceerd, meer dan Engeland in een heel jaar. De gecombineerde omvang van deze economieën is nu bijna net zo groot als die van de Amerikaanse economie, waarbij de totale jaarlijkse productie op $15-16 bln uitkomt, of grofweg 25% van het mondiale bbp. Tenzij het groeitempo scherp vertraagt, zal hun bijdrage aan de wereldproductie dramatisch stijgen, en zal de mondiale groei sterker zijn dan bezorgde westerse analisten denken. Als de acht groeimarkten in termen van Amerikaanse dollars gemiddeld met 10% zouden groeien, zouden ze volgend jaar $1,5 bln aan het mondiale bbp toevoegen.