2

Stoupající vodohospodářská rizika

WASHINGTON – Voda v současnosti nemá do zpravodajství nikdy daleko. Letos v létě severní Indie zažila jednu z nejintenzivnějších monzunových sezon za posledních 80 let, která za sebou nechala 800 mrtvých a dalších 100 tisíc lidí vyhnala z domovů. Střední Evropa si zároveň prošla nejhoršími povodněmi za několik desetiletí, když silné lijáky rozvodnily veletoky jako Labe a Dunaj. Ve Spojených státech téměř polovina země stále trpí suchem, zatímco vydatné srážky překonaly rekordy na severovýchodě, ničí úrodu na jihu a teď zaplavují Colorado.

Firmy si začínají uvědomovat narůstající rizika, jež voda – ať už při nadbytku či nedostatku – může znamenat pro jejich podnikání a hospodářské výsledky. Na letošním Světovém ekonomickém fóru experti označili vodohospodářské riziko za jedno ze čtyř nejvýznamnějších rizik, jimž čelí firmy v jedenadvacátém století. Obdobně 53 % společností dotázaných organizací Carbon Disclosure Project uvedlo, že rizika související s vodou už si vybírají svou daň, a to ve škodách na majetku, vyšších cenách, nižší jakosti vody, výpadcích obchodní činnosti a poruchách v dodavatelských řetězcích.

Související náklady stoupají. Společnost Deutsche Bank Securities odhaduje, že nedávná sucha v USA, která postihla téměř dvě třetiny ze 48 států na hlavním území federace, sníží růst HDP přibližně o jeden procentní bod. Změna klimatu, populační růst a další faktory ještě rizika zesilují. Dvacet procent globálního HDP se už dnes produkuje v oblastech s nedostatkem vody. Podle Mezinárodního institutu pro výzkum potravinových politik (IFPRI) by se bez udržitelnějšího zacházení s vodou mohl tento podíl do roku 2050 zvýšit na 45 %, takže by rizika ohrožovala významnou část globálního hospodářského výstupu.

Firmy vědí, že spolehlivé strategie řízení rizik závisejí na solidních datech. Co se týče finančních rizik, zpracovatelé dat mají přístup k obrovskému množství informací. S ohledem na vodu tomu tak dosud nebylo. Teď se to ale mění.

Institut světových zdrojů (WRI) se spojil se společnostmi jako Goldman Sachs, General Electric a Shell, aby vyvinul online platformu, nazvanou Akvadukt, která má přispět k měření a mapování rizik souvisejících s vodou. Akvadukt využívá nejčerstvějších dat a moderních modelovacích technik, aby nabízel bohatý, jemně granulovaný přehled vodohospodářských rizik po celém světě. Za pomoci těchto dat se firmy mohou lépe a poučeněji rozhodovat.

Nezisková organizace CERES například propojila mapy nedostatku vody z projektu Akvadukt s údaji o hydraulickém štěpení (z FracFocus.org) a zjistila, že v USA se téměř polovina vrtů k těžbě břidlicové ropy a plynu nachází v oblastech s vysokým vodním stresem. Zkraje příštího roku Akvadukt nabídne prognózy vodního stresu založené na nejnovějších vědeckých analýzách, včetně předpokládaných účinků změny klimatu.

Dat týkajících se vodohospodářských rizik už začínají využívat přední firmy. Například McDonald’s požádala přes 350 svých předních dodavatelských zařízení, aby jí za pomoci nástroje Akvadukt podaly zprávu o své expozici vůči rizikům souvisejícím s vodou. Zahrnutí těchto rizik do systému environmentální kontroly společnosti McDonald’s je důležitý krok k zapojení dodavatelů nejen do péče o efektivní využívání vody, ale i do celkového směřování, včetně spolupráce s dotčenými subjekty v místním povodí.

Mezinárodní oděvní společnost H&M usiluje o snížení rizik pro kvalitu vody ve svém dodavatelském řetězci. V rámci svého Programu čistší výroby firma v Bangladéši a Číně spolupracuje s nevládními organizacemi na zavádění nákladově úsporných zlepšovacích opatření, která omezí dopady jejích textilek na kvalitu místní vody.

Výrobce nápojů SABMiller zase usiluje o 25% snížení nároků na vodu při produkci piva v letech 2008 až 2015 a v současnosti zlepšuje svou odolnost vůči vodohospodářským rizikům napříč svými provozy po celém světě. V rámci svého Partnerství pro budoucnost vody si společnost zjistila, která z jejích zařízení se nacházejí v oblastech vystavených rizikům v oblasti zabezpečení vodou, a v místních povodích vytvořila partnerství s cílem tato rizika řešit.

Poselství je jasné: řízení vodohospodářských rizik se přesouvá do hlavního proudu obchodních postupů. Celosvětovou dohodou CEO Water Mandate (Mandát generálních ředitelů v hospodaření s vodou) pod záštitou OSN se víc než 90 signatářů zavázalo, že vypracují, zavedou a pomocí zpráv budou vyhodnocovat politiky a postupy usilující o vodohospodářskou udržitelnost ve vlastních i dodavatelských provozech a že na řešení rizik souvisejících s vodou budou spolupracovat s dotčenými subjekty i mimo své provozy. Přední firmy ukazují, že udržitelné hospodaření s vodou prospívá všem zúčastněným.

Ačkoliv mnozí řídící činitelé firem tradičně rizika změny klimatu a degradace zdrojů podceňovali, porozumění vodohospodářským rizikům – a úsilí o jejich minimalizaci – je jen jedním ze způsobů, jímž obchodní firmy začínají management přírodních zdrojů zapracovávat do svých stěžejních strategií a provozů. Bystří obchodní lídři investují do nových nástrojů, které dokážou zajišťovat komplexní a aktuální data, a firmy v čím dál větší míře od uznání přírodních rizik dospívají k rozvoji strategických reakcí na ně.

Postupuje tak rostoucí počet firem, takže konkurenční znevýhodnění opozdilců bude sílit. I ti budou muset začít konat, než udeří další povodeň nebo sucho.

Z angličtiny přeložil David Daduč