Mizení Evropy

BRUSEL – Co bude za 25 let znamenat být Evropanem? Na rozdíl od Spojených států, jejichž dějiny „tavicího kotle“ propůjčily Američanům vskutku multietnický charakter, se rodilí Evropané stávají ohroženým druhem. Evropa zoufale potřebuje přistěhovalce, avšak zároveň není kulturně připravena je uvítat. Nadcházející desetiletí proto v Evropě přinesou podstatně větší sociální změny než jinde, třebaže povaha těchto změn není ani zdaleka jasná.

Na první pohled se současná evropská debata do značné míry týká politické a hospodářské integrace – otázky, jak daleko by měly národní státy jít při sdružování svých zdrojů a suverénních pravomocí pod hlavičkou Evropské unie. Pod povrchem však skutečné napětí souvisí s přistěhovalectvím a obavami, že národní kultury ohrožuje příliv „cizáků“, bělošských i nebělošských.

V Evropě dnes imigrace běží rychlejším tempem než v USA – oficiálně sem každý rok přijíždějí téměř dva miliony lidí, k nimž je třeba přičíst neznámý počet nezákonných přistěhovalců. Podle nejkonzervativnějšího odhadu statistického úřadu EU Eurostat dosáhne celkový počet nově příchozích do Evropy mezi dneškem a rokem 2050 čísla 40 milionů. Takový příliv nevyhnutelně způsobí, že krajně pravicoví politici v Evropě – již dnes halasní – získají ještě větší podporu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/rUEelp1/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.