Úpadek Francie?

Francouzi jsou proslulí svou citlivostí - ne-li přímo upjatostí - na postavení Francie ve světě. Francouzský stát investuje obrovské finanční částky do propagace francouzského jazyka a kultury, ale přesto si Francouzi bolestně uvědomují, že postavení jejich země ve světě není takové, jaké bývalo kdysi.

Nepřekvapí proto, že zveřejnění zprávy Evropské komise, podle níž úroveň francouzské ekonomiky ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi klesla během deseti let ze třetího na desáté místo, vyvolalo v době posledních prezidentských voleb sebezpytování a polemiku. Netrvalo dlouho a prezident Jacques Chirac obvinil svého soupeře Lionela Jospina, že zapříčinil ,,úpadek Francie".

OECD i Eurostat - evropský orgán, který za tyto údaje odpovídá - se domnívali, že tento aspekt debaty ukončili, když ukázali, že Francie, Německo, Itálie i Velká Británie se těší zhruba stejné průměrné životní úrovni obyvatel. Obecnější spory tím však nevymizely. Ustarané diskuse o ,,úpadku Francie" se znovu vynořily v souvislosti s letošními protesty proti penzijní reformě, s narůstajícími spory ohledně fiskální politiky vůči Evropské komisi i s hašteřením se se Spojenými státy v otázce války v Iráku.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/1iwOPdP/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.