Úpadek a pád politické Evropy

PAŘÍŽ – Jsem znepokojen sérií rozhodnutí přijatých v posledních několika letech v Evropě. První v Evropské unii zavedlo pravidlo jednomyslnosti pro každé rozhodování dotýkající se zahraniční politiky anebo nasazení ozbrojených sil za jinými než humanitárními účely. Jelikož musí souhlasit všichni, neodsouhlasí se nic. Evropa tudíž nedokáže rozvinout společnou zahraniční politiku.

Druhé znepokojivé rozhodnutí omezilo unijní rozpočet na pouhé 1 % HDP EU, čímž po většinu uplynulého desetiletí bránilo každé nové iniciativě v oblasti společných politik. Třetí rozhodnutí se týká britských vet nad kandidaturami Jeana Luka Dehaena a Jeana Clauda Junckera na post předsedy Evropské komise. Když toto poslední britské „ne“ přišlo, smutně jsem politickou Evropu prohlásil za mrtvou, za což se na mne snesla ostrá kritika, a to i od přátel.

Znepokojivost těchto rozhodnutí časem ještě vzrostla, neboť je čím dál zřetelnější, že je zapotřebí „více Evropy“. Jedině sjednocená a silná Evropa se dokáže vypořádat s bojem proti změně klimatu, pobídnout k zavedení nových finančních pravidel, aby se předešlo excesům, jež vedly ke krizi let 2008-2009, a poradit si se vzestupem Číny, která bude brzy tvořit 20 % světového obchodu.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/YLK1ewI/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.