Tim Brinton

Smrtelná dluhová past

NEW YORK – Řecká finanční sága je špičkou ledovce problémů spojených s trvalou udržitelností veřejného dluhu v mnoha rozvinutých ekonomikách, nejen v takzvaných PIIGS (Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko a Španělsko). OECD dnes odhaduje, že poměr veřejného dluhu k HDP se v rozvinutých ekonomikách zvýší na průměrnou úroveň kolem 100% HDP. Mezinárodní měnový fond nedávno zveřejnil podobné odhady.

V pěti zemích PIIGS nejsou problémem pouze nadměrné veřejné schodky a dluhové poměry (v různém stupni a měřítku). Mají tam i problémy s vnějšími deficity, ztrátou konkurenceschopnosti a chudokrevným růstem.

Jsou to ekonomiky, které už před deseti lety ztrácely podíl na trhu ve prospěch Číny a Asie kvůli svému exportu s vysokým podílem práce a nízkou přidanou hodnotou. Po deseti letech, kdy mzdy rostly rychleji než produktivita, došlo k prudkému zvýšení jednotkových nákladů práce (a reálného směnného kurzu založeného na těchto nákladech). Výsledná ztráta konkurenceschopnosti se projevila v podobě vysokých a stále rostoucích schodků na běžném účtu a zpomaleného růstu. Posledním hřebíčkem do rakve bylo zhodnocování eura v letech 2002 až 2008.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/CSOswIZ/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.