Temná stránka sebeurčení

CAMBRIDGE – Národní sebeurčení se jeví jako přímočarý mravní princip, leč přináší řadu problémů. Poté, co Rusko v srpnu 2008 vyslalo do Gruzie vojáky, uznalo nezávislost dvou odštěpeneckých gruzínských provincií, Jižní Osetie a Abcházie. Když jeho příkladu následovalo několik dalších států, Rusko poukázalo na to, že státy NATO použily síly, aby pomohly Kosovu osamostatnit se od Srbska.

Sebeurčení se obecně definuje jako právo národa vytvořit si vlastní stát. Jde o důležitý princip, ale kdo je oním „já“, které si určuje svůj osud?

Vezměme si Somálsko 60. let minulého století. Afričané využili zásady sebeurčení k ukončení koloniální nadvlády. Na rozdíl od mnoha jiných afrických států byli Somálci zhruba stejného jazykového i etnického původu. Naproti tomu sousední Keňu zformovala koloniální vláda z desítek různých národů či kmenů rozmanitých jazykových kořenů a zvyků. Část severní Keni obývali Somálci.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/FkzQ2Sk/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.