Kultura podnikání

Vlády po celém světě chtějí podporovat podnikání. A třebaže většina nově založených podniků nikdy nedosáhne žádného zvláštního významu, každá malá firma je experimentem a značný počet experimentů je nezbytnou podmínkou občasného vzniku firmy, která dokáže proměnit ekonomiku země – či dokonce dosáhnout mezinárodní důležitosti. Stručně řečeno je podnikání inkubátorem, jenž představuje nezbytný předpoklad dlouhodobého ekonomického úspěchu.

Při vysvětlování výkyvů v úrovni podnikání v jednotlivých zemích se dnes věnuje značná pozornost rozdílům v přístupu a politice v celostátním měřítku. Podstatné rozdíly však existují také v úrovni podnikání uvnitř jednotlivých zemí. Lidé ze Šanghaje jsou prý podnikavější než lidé v Pekingu. Lidé v ukrajinském městě Cherson mají podnikavějšího ducha než lidé z Kyjeva.

Ve své nedávné studii ukazují Mariassunta Giannettiová a Andrej Simonov ze Stockholmské ekonomické fakulty velikost rozdílů v úrovni podnikání mezi švédskými samosprávnými obcemi. Podnikatele přitom definují jako občany, kteří vykazují příjem ze společnosti, již ovládají a v níž přinejmenším na částečný úvazek pracují. Zjistili, že podíl podnikatelů na celkové populaci se ve 289 sledovaných samosprávných obcích značně liší a pohybuje se v rozmezí od 1,5% po 18,5%.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/2qq1btk/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.