0

Krize levice

Po sérii volebních porážek po celém světě je levice v krizi. Někteří levicoví politici obhajují přesvědčení, že bývalou sílu lze získat návratem k historickým kořenům stran. Jiní tvrdí, že je třeba se zbavit starých mýtů a vykročit odvážně vpřed.

Tato debata se neobjevuje jen ve Francii po loňské dubnové porážce socialistů. Je charakteristickou i pro politickou situaci v USA po prohře demokratů v listopadových volbách uprostřed prezidentského období. Obě strany čelí stejnému dilematu a právě o to mi jde: krize, v níž se levice ocitá, je hluboká a zásadní.

V minulosti byla levice vyzbrojena svou vlastní ideologií, tedy svou ekonomickou teorií. Za základní hospodářský mechanismus, který určuje fungování světa, se považoval boj o rozdělení rent mezi dělníky a kapitalisty. S tímto pohledem na svět - ,,my versus oni" - nebylo těžké sešikovat voliče, od těch s nejmenšími volebními právy až po příslušníky střední třídy se stálým platem. To bylo víc než dost na to, aby si levice zajistila volební většinu.

Svět se ale změnil a starý levicový pohled prostě už neplatí. Rostoucí konkurence na mezinárodním i na domácím poli snížila dosažitelné renty. Finanční kapitál může snadněji překračovat hranice a hmotný kapitál se dokáže přemisťovat téměř se stejnou rychlostí. Meze přerozdělování jsou na trhu mnohem těsnější: snaha přivlastnit si renty může firmy nutit stěhovat se do rozvíjejících se zemí nebo je přivést k bankrotu.